BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-05-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2024-05-10 / 14:01:49
przejdź do wpisu >>
2023-12-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2023-12-01 / 12:16:50
przejdź do wpisu >>
2023-11-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2023-11-03 / 13:49:30
przejdź do wpisu >>
2023-10-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Beata Mamczarz
czas akcji: 2023-10-19 / 14:55:33
przejdź do wpisu >>
2023-10-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Beata Mamczarz
czas akcji: 2023-10-19 / 14:49:42
przejdź do wpisu >>
2023-10-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Beata Mamczarz
czas akcji: 2023-10-19 / 14:48:16
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2023-10-04 / 15:27:37
przejdź do wpisu >>
2023-09-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2023-09-15 / 13:54:35
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2023-08-30 / 18:25:18
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o naborze
dział: Wolne stanowisko pracy
osoba modyfikująca: Rafał Czarnecki
czas akcji: 2023-08-30 / 18:21:45
przejdź do wpisu >>
następna >>