Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Konsultacje społeczne: Konsultacje Społeczne Strategii Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2022-2030

 

 

 

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Kostomłoty zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2022 – 2030. Konsultacje mają
na celu jak najszersze włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń
oraz przedstawicieli różnych środowisk w proces opracowania, a następnie realizacji Strategii, określającej kierunki rozwoju naszej Gminy. Konsultacje społeczne odbędą się
w dniach: od 18 sierpnia 2022 roku do 22 września 2022 roku. Formami konsultacji będą:

-  spotkanie bezpośrednie:

30 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00  – w  Gminnym Ośrodku Kultury w Rynku 25

 (zapoznanie się z dokumentami i wypełnienie formularza ankietowego na miejscu)

- przekazywanie opinii oraz  uwag w formie elektronicznej w terminie
od 18 sierpnia 2022 r. do 22 września 2022 r
. za pomocą poczty elektronicznej: promocja@kostomloty.pl

- przekazywanie opinii oraz  uwag w formie papierowej w terminie
od 18 sierpnia 2022 r. do 22 września 2022 r
. w sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty
w godzinach pracy urzędu.

- projekt strategii i formularz ankietowy dostępne poniżej:

  1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2022-2030 w pdf
  2. F O R M U L A R Z DO SKŁADANIA UWAG, OPINII I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZOWJU GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2022-2030 - DOC
  3. F O R M U L A R Z DO SKŁADANIA UWAG, OPINII I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZOWJU GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2022-2030 - PDF
  4. ZARZĄDZENIE NR 572/22 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2022-2030
  5. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

 

 

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do Strategii Rozwoju ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Dokumenty do pobrania:
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-10-12 09:52:14)
rozmiar pliku: 683.3Kb
F O R M U L A R Z DO SKŁADANIA UWAG, OPINII I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZOWJU GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2022-2030 - PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-08-18 13:08:52)
rozmiar pliku: 1002.4Kb
F O R M U L A R Z DO SKŁADANIA UWAG, OPINII I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZOWJU GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2022-2030 - DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-08-18 13:08:31)
rozmiar pliku: 16.5Kb
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kostomłoty na lata 2022-2030.
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-08-18 12:55:30)
rozmiar pliku: 5.9Mb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz