Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Efektywność energetyczna Gminy: INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ KOSTOMŁOTY

 

INFORMACJA

O STOSOWANYCH ŚRODKACH

POPRAWY EFEKTYWNOŚCI  ENERGETYCZNEJ

PRZEZ GMINĘ KOSTOMŁOTY

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U.  z 2021 r., poz. 2166) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w/ ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 

 

Gmina Kostomłoty realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków poprawy efektywności energetycznej poprzez:

 

Rok 2023:

 

„Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty”.

 

Zakres  prac:

 

-      wymiana źródła ciepła z 2 szt. pieców na ekogroszek na 5 szt. pomp ciepła powietrze/woda o mocy 15,56 KW każda oraz 2 zbiorniki buforowe o pojemności 1000 l i 500 l ;

 

-      montaż  75 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 440 W każdy.

 

 

 

Rok 2022:

- „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Wykonana została instalacja fotowoltaiczna dla wytwarzania energii na potrzeby budynków:

  1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach- instalacja składa się z 125 paneli o mocy 395 W każdy. Całkowita moc instalacji – 49,375 kW,
  2. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Karczycach - instalacja składa się z 94 paneli o mocy 455 W każdy. Całkowita moc instalacji – 42,77 kW,
  3. Szkoły Podstawowej w Mieczkowie - instalacja składa się z 125 paneli o mocy 395 W każdy. Całkowita moc instalacji – 49,375 kW.

Kolejnymi etapami termomodernizacji będzie docieplenie budynków oraz montaż pomp ciepła.

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Kostomłoty (9-cio osobowy samochód dofinansowany w 55% przez PFRON marki Ford Transit Custom).

- Montaż opraw oświetleniowych w miejscowościach: Chmielów – 7 szt., Świdnica Polska – 5 szt., Wilków Średzki – 2 szt., Piotrowice – 7 szt. ( na ul. Żwirowej  4 szt. i na Makowej 3).Zadanie wykonano ze środków budżetu gminy.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej dla wytwarzania energii na potrzeby budynku żłobka w Kostomłotach ”. Zakres prac: wykonanie instalacji fotowoltaicznej złożonej z 42 modułów o łącznej mocy 16,59 kWp.

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla wytwarzania energii na potrzeby Domu Seniora w Osieku ”. Zakres prac: wykonanie instalacji fotowoltaicznej złożonej z 25 modułów o łącznej mocy 9,875 kWp.


drukuj pobierz pdf    

wstecz