Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html
Strona główna » Akty prawa miejscowego » ROK 2021
A A A

Akty prawa miejscowego: ROK 2021

 1.  Uchwała Nr XXXVIII/294/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdanów.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/295/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziszów.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/296/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielów.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/297/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechy.
 5. Uchwała Nr XXXVIII/298/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godków.
 6. Uchwała Nr XXXVIII/299/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubkowice.
 7. Uchwała Nr XXXVIII/300/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarząbkowice.
 8. Uchwała Nr XXXVIII/301/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jenkowice.
 9. Uchwała Nr XXXVIII/302/21w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karczyce.
 10. Uchwała Nr XXXVIII/303/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kostomłoty.
 11. Uchwała Nr XXXVIII/304/21w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisowice.
 12. Uchwała Nr XXXVIII/305/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mieczków.
 13. Uchwała Nr XXXVIII/306/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek.
 14. Uchwała Nr XXXVIII/307/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paździorno.
 15. Uchwała Nr XXXVIII/308/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piersno.
 16. Uchwała Nr XXXVIII/309/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowice.
 17. Uchwała Nr XXXVIII/310/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ramułtowice.
 18. Uchwała Nr XXXVIII/311/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samborz.
 19. Uchwała Nr XXXVIII/312/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsonowice.
 20. Uchwała Nr XXXVIII/313/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siemidrożyce.
 21. Uchwała Nr XXXVIII/314/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sikorzyce.
 22. Uchwała Nr XXXVIII/315/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobkowice.
 23. Uchwała Nr XXXVIII/316/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szymanowice.
 24. Uchwała Nr XXXVIII/317/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świdnica Polska.
 25. Uchwała Nr XXXVIII/318/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wichrów.
 26. Uchwała Nr XXXVIII/319/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Średzki.
 27. Uchwała Nr XXXVIII/320/21 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłoto.
 28. Uchwała Nr XXXVIII/321/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.
 29. Uchwała Nr XXXVIII/322/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.
 30. Uchwała Nr XXXVIII/323/21 w sprawie podatku od nieruchomości.
 31. Uchwała Nr XXXVIII/324/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 32. Uchwała Nr XXXVIII/325/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lisowice-Osada.
 33. Uchwała Nr XXXVIII/326/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Karczyce oraz Ramułtowice, stanowiących własność Gminy Kostomłoty.
 34. Uchwała Nr XXXVIII/327/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/249/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kostomłoty na 2021 rok”.
 35. Uchwała Nr XXXVIII/328/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty.
 36. Uchwała Nr XXXVIII/329/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębach: Budziszów, Ramułtowice, Świdnica Polska i Wilków Średzki, gmina Kostomłoty.
 37. Uchwała Nr XXXVIII/330/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty.
 38. Uchwała Nr XXXVIII/331/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Budziszów, dla działki nr 79/2 obręb Budziszów.
 39. Uchwała Nr XXXVIII/332/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków".
 40. Uchwała Nr XXXVIII/333/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kostomłoty w pasie drogi powiatowej nr 2075D"

 

 

 

 

UCHWAŁY SIERPIEŃ - 12.08.2021

 1. UCHWAŁA NR XXXVII/292/21 RADY GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 12 sierpnia 2021 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.
 2. UCHWAŁA NR XXXVII/293/21 RADY GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 12 sierpnia 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.

 

UCHWAŁY CZERWIEC - 29.06.2021

 

 1. Uchwała Nr XXXVI/284/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXXVI/285/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.
 3. Uchwała Nr XXXVI/286/21 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/261/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.03.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty”.
 4. Uchwała Nr XXXVI/287/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kostomłoty na rok szkolny 2021/2022.
 5. Uchwała Nr XXXVI/288/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 6. Uchwała Nr XXXVI/289/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty.
 7. Uchwała Nr XXXVI/290/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/275/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 maja 2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 8. Uchwała Nr XXXVI/291/21 w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Kostomłoty

 

UCHWAŁY CZERWIEC - 17.06.2021

 1. Uchwała Nr XXXV/280/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kostomłoty.
 2. Uchwała Nr XXXV/281/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2020 r.
 3. Uchwała Nr XXXV/282/21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kostomłoty.
 4. Uchwała Nr XXXV/283/21 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/261/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30.03.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty”.

 

 UCHWAŁY MAJ - 14.05.2021

 1. Uchwała Nr XXXIV/270/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXXIV/271/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.
 3. Uchwała Nr XXXIV/272/21 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostomłotach.
 4. Uchwała Nr XXXIV/273/21 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
 5. Uchwała Nr XXXIV/274/21 zmieniająca uchwałę nr XXIX/239/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków”.
 6. Uchwała Nr XXXIV/275/21 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Uchwał Nr XXXIV/276/21 w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Kostomłoty.
 8. Uchwała Nr XXXIV/277/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty dla obszaru obejmującego wsie Czechy i Świdnicę Polską, obręb Świdnica Polska.
 9. Uchwała Nr XXXIV/278/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty dla obszaru obejmującego wsie Wilków Średzki i Sobkowice, obręb Wilków Średzki.
 10. Uchwała Nr XXXIV/279/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Budziszów, Ramułtowice, Karczyce, Jarząbkowice oraz Chmielów, dla działek nr 12, 13 i 31 obręb Budziszów, działek nr 248/2, 248/3, 248/4 i 248/5 oraz część działek 248/6, 248/7 i 199 obręb Ramułtowice.

 

 

 

UCHWAŁY MARZEC: 30.03.2021 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/260/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXXIII/261/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2073D i 2079D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.
 3. Uchwała Nr XXXIII/262/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Budziszów, Ramułtowice, Karczyce, Jarząbkowice oraz Chmielów, dla działek nr 12, 13 i 31 obręb Budziszów oraz działek nr 248/2, 248/3, 248/4 i 248/5 obręb Ramułtowice.
 4. Uchwała Nr XXXIII/263/21 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty.
 5. Uchwała Nr XXXIII/264/21 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023, w gminie Kostomłoty.
 6. Uchwała Nr XXXIII/265/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
 7. Uchwała Nr XXXIII/266/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty .
 8. Uchwała Nr XXXIII/267/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 9. Uchwała Nr XXXIII/268/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/253/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie „wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty”.
 10. Uchwała Nr XXXIII/269/21 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kostomłoty”.

  

 

Uchwały LUTY: 23.02.2021 r.

 1. Uchwała Nr XXXII/255/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXXII/256/21  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.
 3. Uchwała Nr XXXII/257/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 4. Uchwała Nr XXXII/258/21 w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała Nr XXXII/259/21 w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kostomłoty

 

 

pobierz: UCHWAŁY LUTY 2021 - 09.02.2021 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXI/253/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 2. Uchwała Nr XXXI/254/21 w sprawie określenia górnych stawek za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

   

pobierzUCHWAŁY STYCZEŃ 2021 - 26.01.2021 rok

 

 1. Uchwała Nr XXX/244/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu.
 2. Uchwała Nr XXX/245/21 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 3. Uchwała Nr XXX/246/21 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę usuwania z nieruchomości nieczystości ciekłych..
 4. Uchwała Nr XXX/247/21 w sprawie „wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 202/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilków Średzki wraz z infrastrukturą w postaci studni”.
 5. Uchwała Nr XXX/248/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kostomłoty na rok 2021.
 6. Uchwała Nr XXX/249/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Kostomłoty na 2021 r.
 7. Uchwała Nr XXX/250/21 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.
 8. Uchwała Nr XXX/251/21w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/232/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Uchwała Nr XXX/252/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXVIII/231/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kostomłoty.

drukuj pobierz pdf    

wstecz