Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Konsultacje społeczne: Konsultacje społeczne Statutów Sołectw

 Z A P R O S Z E N I E

DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

w sprawie  projektów uchwał Rady Gminy Kostomłoty   w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych)  na terenie Gminy Kostomłoty

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/176/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 4 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kostomłoty oraz zarządzenia nr 451/21 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Kostomłoty w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Kostomłoty

Wójt Gminy Kostomłoty

informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  z mieszkańcami poszczególnych Sołectw w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Kostomłoty

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kostomłoty w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) położonych na terenie Gminy Kostomłoty, tj. Sołectwa Bogdanów, Budziszów, Chmielów, Czechy, Godków, Jakubkowice, Jarząbkowice, Jenkowice, Karczyce, Kostomłoty, Lisowice, Mieczków, Osiek, Paździorno, Piersno, Piotrowice, Ramułtowice, Samborz, Samsonowice, Siemidrożyce, Sikorzyce, Sobkowice, Szymanowice, Świdnica Polska, Wichrów, Wilków Średzki, Zabłoto.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 07.08.2021 r. do dnia 28.08.2021 r.  w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących treści projektów Statutów Sołectw.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie do dnia 28.08.2021 r.

na formularzu DOSTĘPNYM W http://www.bip.kostomloty.pl/content.php?cms_id=780||m=3.

Wypełniony formularz należy:

  • złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty,
  • przesłać skan dokumentu  drogą elektroniczną na adres: rada@kostomloty.pl.

Projekty  STATUTÓW Sołectw, ANKIETA do zgłaszania pisemnych uwag oraz ZARZĄDZENIE w sprawie konsultacji  dostępne są : w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.kostomloty.pl zakładka Konsultacje Społeczne  oraz w Urzędzie Gminy Kostomłoty pok. nr 7.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.


Wójt Gminy Kostomłoty
(-) JANINA GAWLIK

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

  •  PROJEKTY uchwał  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa:

 

Dokumenty do pobrania:
PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Kostomłoty w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) położonych na terenie Gmi
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-09-23 15:35:24)
rozmiar pliku: 34Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA ZABŁOTO
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:27:44)
rozmiar pliku: 563Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA WILKÓW ŚREDZKI
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:27:15)
rozmiar pliku: 562.8Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA WICHRÓW
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:26:50)
rozmiar pliku: 562.4Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA ŚWIDNICA POLSKA
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:26:26)
rozmiar pliku: 563.2Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SZYMANOWICE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:25:53)
rozmiar pliku: 564Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SOBKOWICE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:25:31)
rozmiar pliku: 562.8Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SIKORZYCE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:25:13)
rozmiar pliku: 563.2Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SIEMIDROŻYCE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:24:54)
rozmiar pliku: 563.7Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SAMSONOWICE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:24:34)
rozmiar pliku: 562.9Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SAMBORZ
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:24:09)
rozmiar pliku: 564.3Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA RAMUŁTOWICE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:23:46)
rozmiar pliku: 563.1Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA PIOTROWICE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:23:21)
rozmiar pliku: 562.2Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA PIERSNO
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:23:00)
rozmiar pliku: 561.2Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA PAŻDZIORNO
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:22:40)
rozmiar pliku: 562.4Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA OSIEK
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:22:16)
rozmiar pliku: 562.3Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA MIECZKÓW
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:21:55)
rozmiar pliku: 563.4Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA LISOWICE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:21:30)
rozmiar pliku: 563Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA KOSTOMŁOTY
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:21:04)
rozmiar pliku: 564.1Kb
PROJEKT STATUTU SOŁECTWA KARCZYCE
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-07-30 09:20:41)
rozmiar pliku: 562.9Kb

« poprzednia 1 2  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz