Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Urząd Gminy: Kontakt telefoniczny, e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKÓJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAIL

 

1

EDWARD KULIG  

Wójt Gminy

 

71-31-70-287

gmina@kostomloty.pl

1

Sabina Dolińska

Referent ds. obsługi kancelaryjnej 

Katarzyna Kaznowska 

Referent ds. obsługi kancelaryjnej

71-396-72-50

kadry@kostomloty.pl

gmina@kostomloty.pl   
sekretariat@kostomloty.pl

1

Grzegorz Bartoszewski

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

603-724-692

straz@kostomloty.pl

1a

Anna Orzechowska                

Sekretarz Gminy

71-396-72-55 

sekretarz@kostomloty.pl

4

Agnieszka Szulkowska 

Inspektor ds. księgowości-kasjer

71-396-72-59     

kasa@kostomloty.pl

5

Rafał Hossa 

Skarbnik Gminy

71-396-72-61

skarbnik@kostomloty.pl

6

Ewelina Sikora

Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami

71-396-72-62

ewelina.sikora@kostomloty.pl

7

Beata Mamczarz  

Inspektor ds. promocji
i rozwoju gminy

71-396-72-63    

promocja@kostomloty.pl

7

Justyna Olkiewicz - Sobczak

Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

71- 396 -72- 63

justyna.olkiewicz-sobczak@kostomloty.pl

6

Karolina Fornal

wz. Ewelina Dąbkowska

Referent ds. gospodarki odpadami i EMUiA

71-396-72-62  

odpady@kostomloty.pl

7

Magdalena Galant     

Referent ds. obsługi rady gminy

71-396-72-65    

rada@kostomloty.pl

8

KRZYSZTOF ZBĄDZKI
      

Zastępca Wójta Gminy

71-396-72-64   

wicewojt@kostomloty.pl

 

Anna Karkoszka

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

71-396-72-66

fundusze@kostomloty.pl

11

Joanna Klajn

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, z-ca Kierownika USC

71-396-72-80     

usc@kostomloty.pl

11

Katarzyna Stadnik                Kierownik USC

71-396-72-71    

edg@kostomloty.pl

15

Andrzej Rędzio

Inspektor ds. infrastruktury drogowej

71-396-72-52 

drogi2@kostomloty.pl

16

Edyta Frącz

Referent ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i logistyki

71-396-72-57    

drogi@kostomloty.pl

16

Joanna Chmielowska - Kowalska

Inspektor ds. planowania przestrzennego

71-396-72-52   

planowanie@kostomloty.pl

17

Janusz Bartoszewski    

Inspektor ds. budownictwa

71-396-72-58   

budownictwo@kostomloty.pl

17

Magdalena Tomiczek

Referent ds. zamówień publicznych

71-396-72-69    

infrastruktura@kostomloty.pl

17

Ewa Chrapek

Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska

71-396-72-56    

rolnictwo@kostomloty.pl

18

Monika Poniewierka 

wz. Monika Strzelecka

Referent ds. sieci technicznych uzbrojenia terenu

71-396-72-68     

intech@kostomloty.pl

18

Justyna Sygulska

Referent ds. gospodarki nieruchomościami

71-396-72-53    

nieruchomosci@kostomloty.pl

21

Rafał Czarnecki

Informatyk

71-396-72-60     

rafal@kostomloty.pl

23

Iwona Kopacz-Miśkiewicz 

Główny Księgowy

71-396-72-70    

budzet@kostomloty.pl

23

Danuta Bachowska

Inspektor ds. księgowości UG

71-396-72-70    

 

23

Małgorzata Pielichowska     

Inspektor ds. księgowości wymiarowej

71-396-72-72    

podatki1@kostomloty.pl

23

Grażyna Barylak                   

Inspektor ds. księgowości podatkowej

71-396-72-72   

podatki@kostomloty.pl

23

Agnieszka Bieńko

Referent ds. księgowości i egzekucji należności

      

71-396-72-75 

71-396-72-62           

egzekucja@kostomloty.pl

23

Elżbieta Kocielska

Inpektor ds. egzekucji należności pieniężnych i płac

71-396-72-74   

finanse@kostomloty.pl

24

Magdalena Michniewicz

wz. Justyna Michniewicz

Referent ds. księgowości
i egzekucji należności

71-396-72-75  

 

odpady-finanse@kostomloty.pl

drukuj pobierz pdf    

wstecz