Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html
Strona główna » Prawo lokalne » Gospodarka odpadami
A A A

Prawo lokalne: Gospodarka odpadami

 

 

 

 

DEKLARACJE

 

 

Znowelizowana  w lipcu 2019 r., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do najważniejszych należą:

1) Ustawowy obowiązek selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych (brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów).

Oznacza, że mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali śmieci, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji, w których zgodnie z ustawowym obowiązkiem zadeklarują segregację oraz wyposażą nieruchomość w odpowiedni pojemnik na metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty).

2) Wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dwukrotnie wyższa opłata).

Oznacza, że jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana będzie według stawki podwyższonej (dwukrotność stawki podstawowej).

3) Zwolnienie z części opłaty w przypadku posiadania przydomowego kompostownika (zachęta do kompostowania).

Oznacza, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mają prawo do częściowego zwolnienia tzn. przy wyliczaniu opłaty stosuje się stawkę obniżoną. Warunkiem skorzystania z ulgi, jest złożenie nowej deklaracji.

Najważniejsze ustalenia i zmiany w systemie gospodarki odpadami od 1 marca 2021 r., na terenie gminy Kostomłoty są następujące:

1)   obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców na poszczególne frakcje:

  • Papier – zbierany do ogólnodostępnych pojemników w kolorze niebieskim,
  • Szkło – zbierany do ogólnodostępnych pojemników w kolorze zielonym,
  • Tworzywa sztuczne i metale – zbieramy do przydomowych pojemników w kolorze żółtym,
  • Bioodpady stanowiące odpady komunalne – zbieramy do worków brązowych (na wymianę),
  • Odpady resztkowe tj. pozostające po segregacji – zbieramy do przydomowych pojemników w kolorze czarnych (lub innym – zielony, grafit - pod warunkiem odpowiedniego oznakowanie o frakcji, jak się w nim znajduje);

2) uchwalenie miesięcznej stawki opłaty śmieciowej w wysokości 28,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub źle segregują odpady, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie 57 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Firma odbierająca odpady dostarczy dla mieszkańców, którzy dotychczas nie segregowali odpadów żółte pojemniki na metale i tworzywa sztuczne ( w okresie przejściowym, tzn. do czasu dowiezienia pojemników, zastępcze worki do selektywnej zbiórki odpowiedniej frakcji);

3)  w przypadku nieruchomości niezamieszkałych uchwalenie nowych stawek za pojemniki na odpady komunalny o określonej pojemności;

4) wprowadzenie zwolnienia w opłacie w postaci ulgi w wysokości 2 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, jeżeli mieszkańcy kompostują bioodpady we własnym, przydomowym kompostowniku;

5)  w wyniku zmian w systemie gospodarki odpadami konieczna jest aktualizacja sposobu zbierania odpadów poprzez złożenie deklaracji zmieniającej sposób segregacji

(z odpadów zbieranych nieselektywnie tzw. „zmieszanych” na zbierane selektywnie), lub zadeklarowanie przydomowego kompostownika w celu skorzystania z ulgi;

6)  w przypadku nieruchomości niezamieszkałych złożenie nowych deklaracji w celu wyliczenie opłaty za poszczególne pojemniki do gromadzenia określonej frakcji odpadu.

Odbiór odpadów następuje według ustalonego harmonogramu.

Informacje o systemie i sposobie wypełniania deklaracji, dostępne są pod nr telefonu 71 396 72 63.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami o systemie gospodarowania odpadami zamieszczonymi na stronie www.naszesmieci.pl, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat:

  •  jednolitego systemu segregacji odpadów (JSSO)
  •  jak prawidłowo segregować odpady
  •  sens recyklingu
  •  pytania i odpowiedzi

 

Dokumenty do pobrania:
INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują i
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-08-25 14:02:16)
rozmiar pliku: 196.6Kb
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-08-03 11:58:29)
rozmiar pliku: 621.9Kb
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-08-03 11:58:07)
rozmiar pliku: 620.3Kb
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A N
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-08-03 11:57:36)
rozmiar pliku: 630.6Kb
wykaz podmiotów odbierających odpady
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-02-15 15:15:56)
rozmiar pliku: 268.2Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz