Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Rada Gminy: Sesje informacja

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu  18 lipca  2024 r. (czwartek) o godz.  8.00  w  Urzędzie Gminy Kostomłoty  ( sala ślubów)   odbędzie się sesja Rady Gminy Kostomłoty   Nr V/24    w kadencji 2024 - 2029, zwołana na wniosek Wójta Gminy Kostomłoty w trybie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Kostomłoty na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie na dofinansowanie zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”.
  7. Zamknięcie sesji.                                  

                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Kostomłoty

Mariusz Żałobniak


drukuj pobierz pdf    

wstecz