Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Prawo lokalne: IIT SW KONSULTACJE/USPOŁECZNIENIE

 

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia
projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW ) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 24.11.2022r. do 05.12.2022 r.  za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://iitsw.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju IIT SW, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Komitet Sterujący IIT.

Zgłoszone uwagi i opinie znajdują się w pliku zamieszczonym ponizej - UWAGI/OPINIE ZGŁOSZONE W PROCESIE USPOŁECZNIENIA TWORZENIA STRATEGII IIT SW. Zaktualizowanych projekt Strategii IIT SW  znajduje się w pliku zamieszczonym poniżej - S T R A T E G I A INNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO.

 


 

ZAPROSZENIE DLA PARTNERÓW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

  Szanowni Państwo,

 W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

 Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku.  IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.  Pierwszy projekt Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

 Zaproszenie jest  skierowane jest do:

 •  Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych.

 Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z działalnością na rzecz środowiska oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW z okresu ostatnich 3 lat.

 Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 30.12.2022 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres email iitsw@strzelin.pl

  Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny poniżej. 

 Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. O procedurze wyboru  poinformujemy   podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

                                                                                      

 

 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

 w związku z pracami nad uruchomieniem Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  (IIT SW) zapraszamy: 

 •  partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju IIT SW

 

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii. Pierwszy projekt Strategii IIT SW  znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/strategiaiitsw.pdf

 Terytorialnie obszar tworzą następujące gminy: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.

 

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

 

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: 

 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

 

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 

 

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem ankiety, która znajduje się pod linkiem https://iitsw.webankieta.pl/ . Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 05.12.2022 r. 

  

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 02.11.2020 r. 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do Zarysu Planu Działań Innego Instrumenty Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - plik pdf ZARYS PLANU DZIAŁAŃ INNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO 2021-2027 .

Zachodni Obszar Integracji (ZOI, Obszar) tworzą gminy:  Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.

Jest to dokument programowy, który został  opracowany na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz w związku z przygotowaniami jednostek samorządu terytorialnego do uruchomienia nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 30.11.2020 r.  za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się https://iitsw.webankieta.pl/

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 23.09.2020 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH IIT - INNE INSTRUMENTY TERYTORIALNE

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Konsultacje społeczne "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" wykonywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Dokumenty do pobrania:
STRATETGIA INNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-12-16 07:41:07)
rozmiar pliku: 3.5Mb
UWAGI/OPINIE ZGŁOSZONE W PROCESIE USPOŁECZNIENIA TWORZENIA STRATEGII IIT SW
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-12-16 07:38:06)
rozmiar pliku: 178.7Kb
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-11-24 12:19:40)
rozmiar pliku: 16.4Kb
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-11-24 12:19:24)
rozmiar pliku: 91.2Kb
STRATEGIA IIT SW
(wprowadził: Beata Mamczarz 2022-11-24 12:18:46)
rozmiar pliku: 4Mb
ZARYS PLANU DZIAŁAŃ INNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO 2021-2027
(wprowadził: Beata Mamczarz 2020-11-02 07:35:27)
rozmiar pliku: 2.4Mb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz