Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Urząd Gminy: Sesje Rady Gminy Kostomłoty

                                       

 

Kostomłoty, 14 grudnia 2021 r.

 

Zawiadomienie

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00  w GOK Kostomłoty (sala sesyjna) odbędzie się sesja Rady Gminy Kostomłoty Nr XLI/21 w kadencji 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie programu sesji.

3.Przyjęcie protokołu Nr XL z  sesji Rady Gminy Kostomłoty.

4.Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

5.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.

7.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 r.:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej,

b) dyskusja nad wniesionymi poprawkami, w tym poprawkami zaproponowanymi przez Wójta Gminy Kostomłoty i ich głosowanie,

c) głosowanie nad projektem uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek”.

10 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Wesołe Skrzaty” w Kostomłotach.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad XLI  sesji Rady Gminy.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy     

                                                                                          /-/    Agnieszka Śladowska

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz