Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html
Strona główna » Plany miejscowe » PLANY MIEJSCOWE
A A A

Plany miejscowe: PLANY MIEJSCOWE

 

 

 

 • Uchwała nr XVI/122/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Osiek dla działki nr 248/1 obręb Osiek
  https://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/6937/
 • Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty, dla działek 128/6 i 128/7, obręb Wichrów
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/4762/

 • Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części wsi Kostomłoty - zmiana nr 1
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/3729/
 • Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piersno http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/3728/
 • Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Samborz
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/2436/
 • Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jenkowice
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/2301/

 • Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Jakubkowice, Siemidrożyce i Sobkowice
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/2300/

 • Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działek 120/5 i 118/3, obręb Wichrów
  http://edzienniki.duw.pl/egalact/2019/2299/

 • Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Godków - zmiana nr 1
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/264/
 • Uchwała nr XLVI/285/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Mieczków
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2018/687/

 • Uchwała nr XLIII/265/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Budziszów, Ramułtowice, Karczyce, Jarząbkowice oraz Chmielów
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/4753/

 • Uchwała nr XLI/257/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Piotrowice i Paździorno
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/3999/
 • Uchwała nr XXXVIII/226/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Bogdanów
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/2390/
 • Uchwała nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla istniejących cmentarzy położonych w obrębach Jakubkowice i Samborz wraz z sąsiadującymi obszarami
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/2850/
 • Uchwała nr XL/240/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Szymanowice
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/3191/
 •  Uchwała nr XL/241/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Samsonowice
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/3192/
 • Uchwała nr XXVI/166/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – zachodniej, centralnej i południowej części wsi Kostomłoty
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/5164/
 • Uchwała nr XXVI/165/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 6 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/4205/
 • Uchwała nr XXI/115/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Osiek
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/3005/
 •  Uchwała nr XXI/117/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Bogdanów, Godków, Kostomłoty, Paździorno, Piotrowice, przewidzianych pod lokalizację farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/1594/
 • Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie wsi Zabłoto
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/1989/
 • Uchwała nr XVII/94/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowice w granicach działki nr 40, obręb Ramułtowice
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/134/
 • Uchwała nr XVII/93/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jakubkowice
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/133/
 • Uchwała nr XVII/92/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Siemidrożyce
  http://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/132/

 

 • MPZP terenu położonego  we wsi Lisowice

Uchwała NR LVII/322/10

 • MPZP terenu obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowice

Uchwała NR VI/27/11

 • Zmiana „MPZP terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Uchwała NR XIII/82/11

 • Zmiana MPZPdla terenu położonego w Lisowicach, obręb Chmielów, w granicach oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do uchwały

Uchwała NR XL/248/02

 • MPZP  terenu położonego  wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty

Uchwała NR XV/65/07

 • MPZP terenu  gminy Kostomłoty dla działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 oraz dla części działki nr 219 AM-3 obręb Kostomłoty

Uchwała NR XXVI/132/12

 • MPZP terenu gminy Kostomłoty dla części działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 AM-3, obręb Kostomłoty

Uchwała NR XLV/251/14

 • MPZP terenów położonych w północno-wschodniej części wsi Kostomłoty

Uchwała NR XXV/131/05

 • Zmiana „MPZP terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” w celu lokalizacji GPZ, stacji transformatorowych rozdzielczych oraz linii energetycznych wysokiego napięcia

Uchwała LVII/321/10

 • MPZP terenu położonego w gminie Kostomloty obejmujacego dzialki nr ewid.593/53 i 113/6 obreb Piotrowice.

Uchwała NR VI/29/03

 • Zmiany MPZP terenow wsi Wichrow oraz terenow polozonych w poludniowej czesci wsi Kostomloty dla dzialki nr 485/3, AM-2, obreb Kostomloty.

Uchwała NR X/66/11

 • MPZP  terenu gminy Kostomłoty który obejmuje obszar działki nr 330 we wsi Piersno  

Uchwała NR XII/80/99

 • MPZP  terenu gminy Kostomłoty który obejmuje obszar działeki nr 33/1, 34, 36, 37/2, cz. Dz. 70, cz. Dz. 74/1 we wsi Siemidrożyce  

Uchwała NR XII/81/99

 • Zmiany MPZP terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów.

Uchwała NR XVII/98/11

 • MPZP terenu położonego  we wsi Chmielów, obejmującego działkę nr ew. 136

Uchwała NR XXXVIIV/238/01

 • MPZP  terenu gminy Kostomłoty który obejmuje obszar części działki nr 330 we wsi Piersno  

Uchwała NR XXXVIII/239/01

 • Zmiana MPZP  obejmującego obszar dziatki 0 numerze ewidencyjnym 168 we wsi Osiek wraz z sąsiadującymi drogami

Uchwała L/248/10

 • Zmiana w MPZP terenu położonego  w Gminie Kostomłoty

Uchwała NR X/66/99

 • Zmiana w MPZP terenu położonego  w gminie Kostomłoty , obręb Ramułtowice, obejmującego fragment zabytkowego parku, oznaczonego na rysunku planu ogónego gminy symbolem 20 ZP.

Uchwała NR X/65/99

 • MPZP terenu położonego  W gminie Kostomłoty obręb Paździorno, Przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza.

Uchwała NR XXXI/201/01

 • MPZP terenu położonego  w gminie Kostomłoty , obręb Chmielów, obejmującego działkę nr 65.

Uchwała NR XXXVIII/237/01

 • MPZP terenu położonego  w gminie Kostomłoty obejmującego działki nr ewid. 481/8, 481/9 i 481/10 obręb Piotrowice.

Uchwała NR VII/38/03

 • MPZP terenu położonego  w gminie Kostomłoty obejmującego obszar dziatek o numerach ewidencyjnych 202/1 i 202/2 we wsi Piotrowice z przeznaczeniem na tereny produkcyjno-ustugowe i handlowe

Uchwała NR XVI/112/00

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwała NR LVII/322/10
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 11:48:55)
rozmiar pliku: 1.7Mb
Uchwała NR VI/27/11
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 11:50:45)
rozmiar pliku: 7.8Mb
Uchwała NR XIII/82/11
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 11:54:08)
rozmiar pliku: 12.4Mb
Uchwała NR XL/248/02
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:01:40)
rozmiar pliku: 1.2Mb
Uchwała NR XV/65/07
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:05:33)
rozmiar pliku: 4.2Mb
Uchwała NR XXVI/132/12
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:08:57)
rozmiar pliku: 2.1Mb
Uchwała NR XLV/251/14
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:14:10)
rozmiar pliku: 2.9Mb
Uchwała NR XXV/131/05
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:30:40)
rozmiar pliku: 4.7Mb
Uchwała LVII/321/10
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:31:59)
rozmiar pliku: 97.9Kb
Uchwała NR VI/29/03
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:34:41)
rozmiar pliku: 401.6Kb
Uchwała NR X/66/11
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:37:17)
rozmiar pliku: 3.5Mb
Uchwała NR XII/80/99
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:43:38)
rozmiar pliku: 476.8Kb
Uchwała NR XII/81/99
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:46:30)
rozmiar pliku: 691.2Kb
Uchwała NR XVII/98/11
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:50:09)
rozmiar pliku: 568.2Kb
Uchwała NR XXXVIIV/238/01
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:55:19)
rozmiar pliku: 3.4Mb
Uchwała NR XXXVIII/239/01
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 12:58:50)
rozmiar pliku: 1.6Mb
Uchwała L/248/10
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 13:01:52)
rozmiar pliku: 368.3Kb
Uchwała NR X/66/99
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 14:10:00)
rozmiar pliku: 3.2Mb
Uchwała NR X/65/99
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 14:14:13)
rozmiar pliku: 4.2Mb
Uchwała NR XXXI/201/01
(wprowadził: Beata Mamczarz 2014-04-01 14:19:06)
rozmiar pliku: 3.1Mb

« poprzednia 1 2  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz